LTSlink商标注册证书           “同译”商标注册证书        同译LOGO商标注册证书
             

基于虚拟呼叫中心的电话翻                同译云智能虚拟转接软件V1.0软件登记证书

译信息处理方法及装置


         

  同译云智能虚拟转接软件             一种耳麦式双听筒话机专利证    ISO 9001质量体系认证证书(英文)
ISO 9001质量体系认证证书(中文)